Personer valda i olika organ perioden 2018-2021

Styrgruppen i Kyrklig samverkan

Frv. Tobias Nellvik Stenkumla, Helena Andersson Halla, Peder Fohlin Fole, Linnea Tibell Visby, Lars-Olof Nimmerfalk Västerhejde, Matilda Ericson Boge, saknas gör Jan Bergquist Ljugarn.Stiftsstyrelsen

Ordinarie

Lennart Lindgren Visby  vice ordf.

Peder Fohlin Fole

Pia Toftenius Etelhem

Helena Andersson Halla

 

Ersättare

Hilbert Karlqvist Etelhem

Ragnar Håkansson Väskinde

Margareta Ahlqvist Fröjel

Linnea Tibell Visby

 

Egendomsnämnden

Ordinarie

Arne Nyroth Bäl, vice ordf.

Karl-Johan Johansson Burs

Ersättare

Frans Brozen Fårö

Ola Björkqvist Tofta

 

Domkapitlet

Ordinarie

Sören Strand Visby

Ersättare

Annette Wilén Tofta

 

Visby Domkyrkoförsamling

Kyrkoråd Ordinarie

Linnea Tibell vice ordf.

Irene Kolberg

Anita Hammarberg

Christina Ahlgren

Ersättare

Tommy Wissing

Yngve Andersson

Elisabeth Eriksson

Britt Ronsten

 

Kyrkofullmäktige Visby Domkyrkoförsamling

Ordinarie

Lennart Lindgren

Linnea Tibell

Tommy Wissing

Kenneth Marshardingz

Irene Kolberg

Catharina Ödin

Anita Hammarberg

Sören Strand

Christina Ahlgren

Yngve Andersson

Karl-Henrik Fridblom

Britt Ronsten

Barbro Wettersten

 

Ersättare

Agneta Ramhagen

Gunilla Rappe