Lennart Lindgren, Visby.

Fd generalsekreterare för Rädda Barnen.

Har alltid varit intresserad av natur- och miljöfrågor. Konst och musik ger mej energi.

Jag känner stort engagemang att bevara och underhålla våra medeltida kyrkor som är en unik kulturskatt på Gotland. Dessutom måste kyrkan nu visa vägen att bli klimatsmart.

Här följer presentationer av några av de personer som ställer upp för Kyrklig samverkan
Mitt namn är Barbro Hejdenberg Ronsten.

Tidigare lång erfarenhet i Svenska kyrkan, som kyrkofullmäktiges ordförande, stiftsstyrelsen och nu ordinarie i Domkapitlet. För mig är kyrkans verksamhet mycket viktig. Särskilt i svåra tider, vid akuta insatser efter olyckor och alla fina stora högtider som dop och bröllop.