Presentation av kandidater

Kyrklig samverkan i Visby stift

 

På den här sidan presenterar vi oss själva.

Håkan Jonsson

Håkan Jonsson, född 1953 i mellannorrland. Gotlänning sedan 1983, då i Klintehamn men de senaste 12 åren i Fröjel.

 

Kom till Gotland för arbete som distrikts- och skolsköterska. De senaste 15 åren innan jag slutade pga. sjukdom har jag arbetat övergripande med folkhälsofrågor.

 

Kyrkan för mig betyder en plats för reflektion, tankar om kristen tro och utifrån kristna värderingar vill jag att kyrkan ska inbjuda till samtal om livets olika skeden.

Johan Aronsson

Född i Katrineholm 1967 och sedan 1976 bosatt på Fårö som den elfte generationen i rakt nedstigande led på gården Hammars.

 

Jag har ett förflutet som logistikofficer vid P18 och efter nedläggningen 2004 arbetar jag som begravningsrådgivare.

 

För mig är hemkyrkan och det arbete som bedrivs i församlingen viktigt. Som ledamot i Församlingsrådet, kyrkvärd och sångare i kyrkokören kan jag både påverka och aktivt delta i vårt uppdrag att sprida evengeliet i gudstjänst, att verka diakonalt med olika träffar och besök samt att vårda och bevara det fantastiska kulturarv som vår kyrka utgör.

kyrkligsamverkan.se