Presentation av kandidater

Kyrklig samverkan i Visby stift

 

På den här sidan presenterar vi oss själva.

Håkan Jonsson

Håkan Jonsson, född 1953 i mellannorrland. Gotlänning sedan 1983, då i Klintehamn men de senaste 12 åren i Fröjel.

 

Kom till Gotland för arbete som distrikts- och skolsköterska. De senaste 15 åren innan jag slutade pga. sjukdom har jag arbetat övergripande med folkhälsofrågor.

 

Kyrkan för mig betyder en plats för reflektion, tankar om kristen tro och utifrån kristna värderingar vill jag att kyrkan ska inbjuda till samtal om livets olika skeden.

Lennart Lindgren, Visby

Jag är under innevarande mandatperiod ordförande i Visby Domkyrkoförsamlings Kyrkofullmäktige och 1:e vice ordförande i Stiftsstyrelsen.

 

Jag ser fram emot att fortsätta arbeta för kyrkan - det är så stimulerande och meningsfullt. Det finns så mycket att ta tag i.

 

På 90-talet var jag generalsekreterare för svenska Rädda Barnen, så de humanitära frågorna ligger mig varmt om hjärtat.

 

Landsbygdsfrågor och kultur engagerar mig - inte minst att vårda våra medeltida kyrkor som är en kulturskatt på vår ö.

Lilian Edwards, Visby

Jag är under nuvarande mandatperiod ordförande i Visby Domkyrkoförsamlings kyrkoråd.

 

Jag har arbetat hela mitt liv inom vården, som sjuksköterska, vårdlärare och även som handläggare i Patientnämnden på Gotland. Jag har en lång erfarenhet inom politiken, men är bestämd med att det inte ska drivas partipolitik inom kyrkans verksamhet.

 

Kyrkan för mig innebär trygghet, att veta att det alltid finns någon som finns bredvid när livet skaver, i sorg, men även att dela glädje och gemenskap med. Den tryggheten vill jag värna om inom kyrkans verksamhet.

 

Det ska vara öppna dörrar och låga trösklar och ALLA ska känna sig välkomna.

Peder Fohlin Fole, ICA handlare i Fole samt en deltid som EFS föreningskonsulent på Gotland.

 

Jag har varit engagerad i Svenska kyrkan sen början av 1990 talet med olika uppdrag inom socken, församling på stift och sedan 2010 invald i kyrkomötet för Kyrklig samverkan.

 

Jag vill på olika sätt vara med och föra ut evangeliet till kommande generationer. Jag tycker det är viktigt att fira gudstjänst, undervisning, diakoni och mission som är våra grundfundament i Svenskakyrkan.

 

Jag är engagerad som scoutledare inom SALT scout som är EFS scoutorganisation. Utöver kyrkan så vill jag värna landsbygden och utveckling av servicen på den.

Christine Edström

Innevarande mandatperiod har jag följande uppdrag i Svenska kyrkan, ordförande i stiftsfullmäktige, ordförande i kyrkofullmäktige i Romaklosters pastorat, vice ordförande i kyrkorådet samt ordförande i församlingsrådet i Dalhem.

 

Romaklosters pastorat startade sin verksamhet 1 januari 2016 efter en sammanläggning av Dalhems, Vänge och Östergarns församlingar samt Roma pastorat. Sammanläggningen föregicks av ett aktivt arbete i olika arbetsgrupper. Arbetet var viktigt och stimulerande.

 

Alldeles nyligen har jag flyttat och kommer framöver att lämna Medeltredingen för Nordertredingen, där jag hoppas kunna fortsätta bidra på olika sätt.

 

För mig är det viktigt att diskutera verksamhetens innehåll och hur den kan utvecklas för att locka fler människor till kyrkan

Johan Aronsson

Född i Katrineholm 1967 och sedan 1976 bosatt på Fårö som den elfte generationen i rakt nedstigande led på Hammars gård.

 

Jag har ett förflutet som logistikofficer vid P18 och efter nedläggningen 2004 arbetar jag som begravningsrådgivare.

 

För mig är hemkyrkan och det arbete som bedrivs i församlingen viktigt. Som ledamot i Församlingsrådet, kyrkvärd och sångare i kyrkokören kan jag både påverka och aktivt delta i vårt uppdrag att sprida evengeliet i gudstjänst, att verka diakonalt med olika träffar och besök samt att vårda och bevara det fantastiska kulturarv som vår kyrka utgör.

Nils-Gunnar Smith

-Gotlänning, född 1942 på Söderväg i Visby

-Arbetet i Sparbanksvärlden i 25 år, bl a i DBW:s Sparbank

-Mikrofinansrådgivare i Svenska kyrkans internationella arbete (tidigare Lutherhjälpen) samt i Lutherska Världsförbundet, Genève under åren 1997 tom 2007.

-Styrelseledamot i den Ekumeniska Lånefonden ECLOF i Genève.

 

Jag hoppas kunna lyfta fram frågor kring kyrkans internationella arbete samt hur våra gotländska andaktsrum skall underhållas och användas i vardag såväl som helg!

Gunnel Larsson

Född i Uppsala 1942.

Körsången ledde mej in i kyrkolivet först i Uppsala sedan när jag flyttade till Gotland

I Eskelhems Pastorat sjunger jag fortfarande i Wethakören, är kyrkvärd, ledamot i kyrkoråd/församlingsråd och i fastighetsgruppen.

Vi förtroendevalda och frivilligarbetare med lokal förankring behövs ute i församlingarna.

Kyrkan får aldrig svika dom som behöver stöd

Jag är samordnare för det internationella arbetet inom Pastoratet. Svenska kyrkans internationella arbete ska verka för demokrati, mänskliga rättigheter och frihet från förtryck. Barnens utsatthet i vår värld är absolut vår viktigaste uppgift.

På stiftsnivå är jag ersättare i stiftsstyrelsen samt ombud för Visby Stift i Sveriges Kristna Råd ett uppdrag som jag värdesätter högt då jag får ta del av de andra kristna familjerna katoliker, ortodoxa, frikyrkan och naturligtvis andra lutheraner. I en tid av andlig vilsenhet är det kristna värdena en viktig grundpelare.

Kör/palmsången och musiken får aldrig sluta ljuda i våra kyrkor.

 

kyrkligsamverkan.se