Kyrkovalet är en del av demokratin

Kyrklig samverkan i Visby stift