Om de kyrkliga valen och förklaring till inderekta val

Kyrklig samverkan i Visby stift

 

Välkommen till Kyrklig samverkan i Visby stift

kyrkligsamverkan.se