Om de kyrkliga valen och förklaring till inderekta val

Kyrklig samverkan i Visby stift