Varför skall man rösta i kyrkovalet

Kyrklig samverkan i Visby stift

 

Varför skall man rösta i kyrkovalet?

 

Ja, varför skall man rösta i kyrkovalet? Det verkar vara många som ställer sig den frågan, trots att 7 av 10 gotlänningar faktiskt är medlemmar i Svenska Kyrkan. Valdeltagandet har i tidigare kyrkoval varit lågt. Det beror nog på att det inte är samma uppmärksamhet för detta val jämfört med det politiska valet till Riksdag och Kommun/Region.

 

Men om man tänker efter vad kyrkan står för och åstadkommer i samhället, ja då kommer det i ett annat läge. Då kan väljarna behöva markera sitt intresse och se till att engagerade och kloka kandidater får stöd att verka under nästa mandatperiod.

 

Kyrkan står för så mycket utöver gudstjänstlivet: stöd till utsatta människor och människor i bekymmersamma situationer där samhället inte räcker till. Då är det bra med kyrkans resurser – såväl ekonomiskt som genom ideella krafter.

I krissituationer behöver människan ett andligt rum. Då finns kyrkan.

Dop, vigslar, begravningar – viktiga händelser i var människas liv – då finns kyrkan.

Kulturevenemang av allehanda slag finner man i kyrkan.

 

Kyrkan har stått mitt i byn i mer än 700 år som en stabil trygghet och så kommer den att göra även framöver. Ett rum där människor kan söka ro en stund i en rörig och orolig värld. Om man tänker efter är kyrkan viktigare än man anar.

 

Därför är kyrkovalet en angelägenhet för många.

Gå till vallokalen söndagen den 17 september och visa vad du tycker och tänker. Sätt ett kryss framför en och annan kandidat som du tror kan göra goda insatser för kyrkan och för samhället.

Det går också bra att förtidsrösta.

 

Lennart Lindgren, Lilian Edwards

Kandidater för Kyrklig samverkan i Visby stift

 

 

kyrkligsamverkan.se