Välkommen att rösta den 17 september

Kyrklig samverkan i Visby stift

 

Välkommen att rösta den 17 september

 

Den 17 september går vi till val inom Svenskakyrkan på tre olika nivåer, församling-pastorat, stift och nationell nivå. Den ordning med valen som det sker nu är 5.e gången sen kyrkan blev ett trossamfund som inte skulle vara bundet till staten. Det har bildats många olika nomineringsgrupper och en del politiska partier har valt att ställa upp, idag har vi tre partier som gör det centern, socialdemokrater och sverigedemokrater. Övriga har bildat fria och opolitiska nomineringsgrupper.

En sådan grupp är Kyrklig Samverkan i Visby Stift som i de fyra valen haft en av två representanter från Visby stift i kyrkomötet, jag hoppas att vi får väljarnas förtroende också i fortsättningen.

 

Hoppas du fått vår broschyr i postlådan, där trycker vi på tre punkter som vi tycker hör ihop med kyrkan MÖTAS, VILA och VÄXA, dessa punkter utgår går ifrån den grund och som finns i kyrkoordningen, vad kyrkan skall göra, att fira GUDSTJÄNST, Bedriva UNDERVISNING, utöva DIAKONI och MISSION.

 

Att mötas till Gudstjänster är kyrkans viktigaste uppgift, att våra kyrkor får vara levande gudstjänstrum i våra socknar, att bedriva undervisning av barn och ungdomar i olika grupper från musiklekis, barnkörer, konfirmander och tonårsgrupper. Att erbjuda olika grupper för samtal där vuxna får mötas och kunna växa i den kristna tron. En annan viktig bit är att möta människor genom diakonin, vid hembesök, i olika former av gemenskap t.ex. genom luncher, fikastunder eller bara någon som lyssnar och finns till hands.

 

Kyrklig Samverkan i Visby Stift har listor till kyrkomötet och stiftet och i våra lokala församlingar finns många av våra kandidater verksamma. Lägg gärna din röst på Kyrklig Samverkan i Visby Stift.

 

Peder Fohlin Fole

Ledamot i kyrkomötet

 

kyrkligsamverkan.se