Pressinformation

Kyrklig samverkan i Visby stift

 

Pressinformation från ”Kyrklig samverkan i Visby stift” inför kyrkovalet den 17 september.

 

Inför kyrkovalet om några veckor, den 17 september, har ”Kyrklig samverkan i Visby stift” samlats kring sin valplattform. Den lyfter fram skilda frågor inför kommande mandatperiod som berör allt från den lokala landsbygdsförsamlingen till hela Svenska kyrkans världsvida arbete. Valplattformen är totalt sammanfattad i ett 50-tal punkter.

 

På internationell nivå lyfts frågan om att kyrkans arbete ska karaktäriseras av demokratifrågor, mänskliga rättigheter och att barns situation särskilt ska uppmärksammas. Kyrklig samverkan fortsätter att driva frågor om att kyrkans administration ska förenklas, allt från haneringen av den statliga

kyrkoantikvariska ersättningen till de lokala pastoratens arbete, en process där Kyrklig samverkan varit drivande de senaste mandatperioderna.

 

Men kärnuppdraget att kyrkan ska förmedla kristen tro och kyrkliga traditioner samt att vara en folkkyrka som är öppen för alla där vi kan mötas, vila och växa är grundtemat i vårt valmanifest.

 

Valplattformen tillsammans med valsedlar distribueras nu i dessa veckor till de gotländska hushållen. Totalt är ett 60-tal kandidater nominerade från hela Gotland. Kyrklig samverkan i Visby stift (KSV) är en opolitisk nomineringsgrupp som kandiderar för val till Kyrkomötet, stiftsfullmäktige i Visby stift samt kyrkorådet i Visby Domkyrkoförsamling. Nomineringsgruppen ställer upp med fyra olika listor, en för vart och ett av kontrakten på Gotland, norder, medel och suder, samt en för Visby Domkyrkoförsamling.

 

Det som karakteriserar kandidaterna är ett de är personer med bred anknytning i samhället. Personer som har engagemang i partipolitik, hembygdsrörelse, Röda Korset, idrottsrörelse och många andra sammanhang ger ett underlag för i brett engagemang för de kyrkligt förtroendevalda som nominerats.

 

Första namn på valet till kyrkomötet är Lennart Lindgren, Visby. En person med stark förankring inom humanitärt arbete lika väl som i det lokala kulturella arbetet på Gotland. Bland andra kandidater på skilda nivåer i valet kan nämnas, Gunnel Larsson, Eskelhem, med engagemang både i diakoni och i körliv, Linnea Tibell, engagerad kyrkomusiker, Hilbert Karlqvist, Etelhem som är administrativt och ekonomiskt kunnande, Lilian Edwards, Visby, engagerad kulturarbetare med stor politisk erfarenhet, Peder Fohlin, kyrkomötesledamot och välkänd Fole-bo samt Johan Aronsson, Fårö-bo med bred förankring på norra Gotland.

kyrkligsamverkan.se