Om kyrkans internationella arbete

Kyrklig samverkan i Visby stift

 

Kyrklig samverkan i Visby stift vill särskilt lyfta fram några viktiga punkter i kyrkans internationella arbete:

 

  • Svenska kyrkans internationella arbete ska verka för demokrati, mänskliga rättigheter och frihet från förtryck. Barns situation ska särskilt uppmärksammas.

 

  • Stiftets ansvar för Utlandskyrkan (SKUT) är en naturlig del av stiftets uppgifter. Den verksamheten är av betydelse både för utlandssvenskar som för många svenska ungdomar som tillfälligt vistas utomlands. Arbetet ska även inspirera lokala gotländska församlingar till internationella kontakter.

 

  • De ömsesidiga kontakterna inom Östersjöområdet ska utvecklas.

 

  • Stiftet ska välkomna asylsökande och aktivt verka för integration.

 

  • Vi värnar om domkyrkoförsamlingens internationella vänortskontakter och vill ha ett ömsesidigt och utvecklande samarbete, exempelvis genom ”Nattskutan” på Cypern och ungdomsutbyte med Soest i Tyskland.

 

  • Kyrkan är både lokal och global. Det visar sig genom internationella kontakter, lokala vänförsamlingar, körresor och musikutbyten. Engagemang för insamlingar till internationell diakoni och mission, arbete med internationell medvetenhet och förståelse på olika sätt är också viktigt.

Frans Brozén, Gunnel Larsson, Christina Ahlgren, Johan Aronsson,

Christine Edström, Arne Nyroth, Bengt Horn, Håkan Jonsson

Kandidater för Kyrklig samverkan i Visby stift

kyrkligsamverkan.se