Monika, vi är helt opolitiska!

Kyrklig samverkan i Visby stift

 

Monika, vi är helt opolitiska!

 

Nomineringslistan Kyrklig samverkan i Visby stift är inte en ”samverkan mellan olika politiska partier” som Monika May skriver inledningsvis i sin insändare i torsdagens GA!

 

Vi som kandiderar på den listan är personer som värnar om en öppen folkkyrka och de flesta av oss har utöver kyrkligt ansvarstagande ett brett samhällsengagemang inom andra delar av civilsamhället. Det kan gälla idrottsorganisation, Röda Korset, hembygdsrörelsen lika väl som att somliga av oss har en tydlig politisk hemvist.

Det som förenar oss är den valplattform vi ställt oss bakom som finns att läsa på

www.kyrkligsamverkan.se.

 

Monikas nomineringslista utgår från enskilda kandidaters ställningstagande, där de kanske just för stunden tagit ett enskilt ställningstagande i. Vår valplattform, med valsedlar, har delats ut i samtliga gotländska hushåll och där har vi på olika nivåer beskrivit vad vi vill arbeta för i olika frågor för en öppen folkkyrka.

Undertecknat av

Lilian Edwards och Håkan Jonsson, Kyrklig samverkan i Visby stift

kyrkligsamverkan.se