Kyrkovalen ska genomföras enklare och billigare

Kyrklig samverkan i Visby stift

 

Kyrkovalen ska genomföras enklare och billigare

 

Detta är en av de ståndpunkter Kyrklig samverkan i Visby stift drivit under många år. Det är det nationella kyrkomötet som är beslutande instans i den frågan och vi har genom mandatperioderna motionerat om och på annat sätt försökt påverka i den frågan. Vi hoppas att under kommande mandatperiod få en sådan förändring till stånd! Ett sådant förfarande skulle dessutom förbilliga kyrkovalet betydligt och mer av kyrkans medel kan användas till verksamheten.

 

Vi kommer att fortsätta att driva frågan på olika sätt framöver. Vår syn på den kyrkliga organisationen är att den valda representationen både till stifts- och nationell nivå ska utgå från den lokala nivån, ett s.k. ”indirekt val”. Församlingarna eller pastoraten ska utse de personer som ska representera på den högre instansen. Då blir det också tydligt varifrån mandaten att representera utgår från, nämligen den lokala församlingen. Därmed så blir det också tydligt att det partipolitiska valsystemet inte kan dominera.

 

Denna grundläggande kyrkosyn står vi för och din röst på Kyrklig samverkan i Visby stift till kyrkomötet innebär ett fortsatt engagemang för detta.

Peder Fohlin, kyrkomötesledamot, Lennart Lindgren, Christine Edström, Håkan Jonsson och Lilian Edwards, kandidater till kyrkomötet.

 

kyrkligsamverkan.se