Kyrkans samhällsnytta är omfattande

Kyrklig samverkan i Visby stift

 

Kyrkans samhällsnytta är omfattande

 

Det har varit diskussioner om kyrkan under det senaste året. Det är bra. Det visar att kyrkan är intressant, att kyrkan väcker nyfikenhet och engagemang. Inte så överraskande om man betänker att kyrkan är Sveriges i särklass största organisation. Här på Gotland är nästan 7 av 10 gotlänningar medlemmar i Svenska Kyrkan. Då är det inte så överraskande att det finns många åsikter om kyrkan – vad den står för och vad den skall stå för i samhället. Kyrkan är en stor demokratisk organisation som engagerar många människor. Då finns det också många åsikter om kyrkan. Det är bra, så skall det vara.

 

Kyrkan är egentligen en självklarhet i samhället. Den finns där alltid för människors behov - till glädje och till tröst. Så har det varit i över 800 år. Nog är det tänkvärt. Därmed har vår tid ett ansvar att föra kyrkan vidare in i en framtid, in till nya generationer.

 

Kyrkans breda engagemang i samhället är något som man kanske inte alltid tänker på: Diakoni (hjälp och stöd till människor i behov), Birkagården, sjukhuskyrkan där människor får någon att prata med och får tröst, stöd till asylsökande och EU-migranter, barn- och ungdomsverksamhet, förskola, konfirmationsläger, musik, körverksamhet, konserter, studieverksamhet och Gotlands Kyrkvecka, dop, vigslar och begravningar. Och så alla de vackra och unika medeltida kyrkorna och begravningsplatserna runt om på ön. Allt detta kommer i skymundan när enstaka händelser uppmärksammas och skymmer en viktig verksamhet som gagnar alla. Kyrkan behövs i vårt samhälle. Vi behöver också då och då stillna i förundran och tacksamhet att vi existerar som människor och glädjas över livet.

 

Vår nomineringsgrupp inför Kyrkovalet den 17 september – Kyrklig samverkan i Visby stift – omfattar en kyrka som är öppen för alla, som bejakar en levande kyrka med sina många verksamheter, som slår vakt om ”kyrkan mitt i byn”, som lyfter fram de andliga rummen som var människa behöver i en orolig värld.

Vi vill också verka för att kyrkovalet genomförs betydligt enklare och billigare.

Vår nomineringsgrupp är partipolitiskt obunden.

 

Kyrklig samverkan i Visby stift

Lilian Edwards, Peder Fohlin, Håkan Jonsson,

Hilbert Karlqvist, Lennart Lindgren, Linnéa Tibell

 

kyrkligsamverkan.se