Kyrkan är en angelägenhet för alla

Kyrklig samverkan i Visby stift

 

 

Kyrkan är en angelägenhet för alla

 

Varför skall man vara medlem i Svenska kyrkan? Varför skall man stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan?

Frågor som människor kan ställa sig. Frågor som man kan behöva reflektera över.

Kyrkan kan ses som en del av vår demokrati och vår kultur, och är en del av vår historia. Det kan vara några svar på frågorna.

Det synligaste svaret är nog ”Kyrkan mitt i byn”.

Tänk att vi har 92 medeltida kyrkor på vår lilla ö i Östersjön. 92 kyrkor som alla är medeltida och i bruk för såväl gudstjänst som kulturarrangemang. Vackra och tillgängliga. Det kan vi vara stolta över. Som medlemmar bidrar vi till att detta är möjligt. Egentligen borde denna kulturskatt också vara ett Världsarv. Men mest är ändå kyrkorna stilla rum dit vi kan gå för att söka ro i en smått kaotisk tid. Svårt att finna liknande rum i samhället när människan behöver stillna. Ett rum som är tillgängligt för en var – troende eller icketroende, ung eller gammal.

Alltså – kyrkan är angelägen för alla.

Kyrkan är ett rum som alltid efterfrågas när kriser och svåra olyckor inträffar i samhället. Då går människor till kyrkan oavsett tro. Finner tröst tillsammans med präster, diakoner och medmänniskor. Ett rum för en var som söker ro och tröst. Där andligheten i rummet är en tillgång.

Alltså – kyrkan är angelägen för alla.

Vi lever förvisso i en sekulariserad värld. Men då och då har alla människor behov att söka sin andlighet. Den andlighet som finns inom varje människa. Den som finns i ett rum långt inne i oss. Den som vi ständigt söker om än omedvetet. Minns Tomas Tranströmers diktrader: Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”

Kyrkorummet kan hjälpa oss att hitta dit in.

Det stundande kyrkovalet, den 17 september, är viktigt för att slå vakt om kyrkan som ett andligt rum som alla har behov av i olika skeden av livet.

Kyrkan är angelägen för alla.

Allt detta står vår nomineringsgrupp för inför kyrkovalet. En nomineringsgrupp som är partipolitiskt obunden.

 

Kyrklig samverkan i Visby stift

Lilian Edwards, Peder Fohlin, Håkan Jonsson

Hilbert Karlqvist, Lennart Lindgren, Linnéa Tibell

 

 

kyrkligsamverkan.se