Håll kyrkan öppen och tröskeln låg!

Kyrklig samverkan i Visby stift

 

Håll kyrkan öppen och tröskeln låg!

 

De gotländska kyrkobyggnaderna är starka symboler, dels för bygdens historia, dels för den kristna tron och kyrkliga traditioner. Kyrkan ska vara en naturlig plats att mötas, vila och växa.

 

Men kyrkobyggnaderna måste hållas tillgängliga! Alla stiftets kyrkor ska vara möjliga för en rullstolsburen person att lätt komma in i. Entréerna in i kyrkan behöver på många ställen förbättras. Ljudanläggningar som fungerar problemfritt för personer med hörselnedsättning.

 

Enkla och bekväma toalettlösningar måste finnas för alla, allt från blöjbyten på bebisar till de som pga. ålderdom eller sjukdom ofta behöver göra ett toalettbesök.

 

Över hela stiftet behöver kyrkornas öppettider vara generösa för att erbjuda besökare en stund av den unika känsla ett besök i en kyrka ger.

 

Inom Kyrklig samverkan i Visby stift vill vi fortsätta med arbetet att de gotländska kyrkornas tillgänglighet ökas.

Johan Aronsson, Anette Wilén, Håkan Jonsson, Arne Nyroth, Christina Ahlgren

Kandidater för Kyrklig samverkan i Visby stift

kyrkligsamverkan.se