Gotlands medeltida kyrkor borde bli Världsarv

Kyrklig samverkan i Visby stift

 

Gotlands medeltida kyrkor borde bli Världsarv

 

Carin Jakobsson (C) har i ett debattinlägg uttryckt oro över hur underhållet av våra gotländska kyrkor blir framöver. Under senare år har den kyrkoantikvariska ersättningen från Svenska kyrkan minskat på ett oroande sätt.

Jag håller helt med om det bekymmersamma läget. Detta måste vi tillsammans aktivt arbeta för att förändra, så att tillräckliga resurser kan ges till det nödvändiga underhållet. Det kan vi verka för om vi får förtroende att företräda Gotland i Kyrkomötet efter kyrkovalet den 17 september genom våra respektive nomineringsgrupper.

De 92 medeltida kyrkorna på denna lilla ö i Östersjön är en unik kulturskatt som vår tid måste ta ansvar för. Att kyrkorna får det underhåll som krävs för att bevaras för eftervärlden. Tänk att man på medeltiden kunde bygga dessa vackra stolta kyrkor med all sin utsmyckning – vägmålningar, krucifix, altarskåp, dopfuntar och konstfärdiga fönster. Då skall väl vår tid, med alla sina resurser, kunna se till att underhålla och bevara de medeltida kyrkorna för en framtid. Hur skulle det annars se ut?

Men jag skulle vilja gå ett steg längre och ta initiativ att göra de 92 medeltida kyrkorna till ett Världsarv. Den frågan är inte ny. Den har utretts och ventilerats då och då, men fastnat och blivit liggande. Ett nytt grepp, som skulle kunna bli framgångsrikt, är att de medeltida kyrkorna hakas på det befintliga världsarvet Visby Hansestad. Det handlar ju om den gemensamma medeltiden då hela Gotland blomstrade av en god ekonomi. Såväl i Visby som på landsbygden där sockenkyrkorna växte upp tätt för att markera rikedom och en andlig rörelse i tiden. Sedan har kyrkorna förblivit ett centrum i bygden, ett centrum med kyrkogård, prästgård, församlingshem och skola – Kyrkan mitt i byn.

Vi gotlänningar är nog angelägna att våra kyrkor finns kvar i gott skick i vår miljö som andliga rum och som rum för konserter och evenemang, liksom när kriser drabbar oss i samhället.

 

Lennart Lindgren

Kandidat till Kyrkomötet för Kyrklig samverkan i Visby stift

 

kyrkligsamverkan.se